Zainfekuj umysły klientów

Chorobliwym pożądaniem dla Twojej firmy

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Oferta Content Marketing

Tworzenie strategii

Kreowanie strategii content marketingowej z uwzględnieniem grupy docelowej, kanałów komunikacji i pożądanych efektów. Precyzyjne określenie kierunków i zakresu działań. Profilowanie strategii pod kątem SEO.

Pomoc w wyborze tematu

Inspirowanie w zakresie tematu treści, pomoc w dobraniu odpowiedniej formy contentu i rekomendowanie optymalnych rozwiązań z uwzględnieniem grupy docelowej i celu kampanii

Produkcja treści

Tworzenie wysokojakościowego contentu w róźnorodnych formach. Naszą specjalizacją są artykuły eksperckie, wpisy na blogi, case study, e-booki. Oferujemy również treści graficzne jak estetyczne infografiki, ilustracje czy szablony prezentacji.

Pomiar rezultatów

Badanie rezultatów kampanii przy użyciu szerokiej gamy wskaźników. Mierzenie ROI (lead generation, konwersja, sprzedaż) czy ruchu na stronie (blog success, site visits, page visits, keyword progress, engagement)

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Oferta Social Media

Tworzenie strategii

Opracowywanie kompleksowych strategii z zakresu social media. Planowanie działań i kanałów komunikacji. Analiza możliwości dotarcia do grupy docelowej i rekomendacje dotyczące środków realizacji strategii.

Kompleksowa obsługa profili w mediach społecznościowych

Prowadzenie całościowej komunikacji w ramach social media. Tworzenie materiałów graficznych, wideo i tekstowych. Budowanie społeczności wokół marki, dbanie o pozytywny wizerunek, działania prosprzedażowe.

Monitoring social media

Badanie w czasie rzeczywistym wzmianek w mediach społecznościowych na temat marki i konkurencji. Aktywne włączanie się do dyskusji oraz reagowanie na potencjalne sytuacje kryzysowe

Analiza i pomiar rezultatów

Analizowanie oraz pełne raportowanie wyników działań marketingowych. Prezentowanie najważniejszych wskaźników efektywnościowych oraz szczegółowy opis czynników na nie wpływających. Zdefiniowanie potencjalnych możliwości i zagrożeń oraz udzielanie rekomendacji dotyczących przyszłych aktywności.
Pomagamy markom osiągnąć swoje cele komunikacyjne poprzez planowanie, tworzenie i rozpowszechnianie treści, które inspirują odbiorców do podjęcia działań.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Oferta Influencer Marketing

Tworzenie strategii

Opracowywanie kompleksowych strategii z zakresu influencer marketingu, planowanie działań i kanałów komunikacji. Analiza możliwości dotarcia do grupy docelowej i rekomendacje dotyczące środków realizacji strategii.

Dobór indywidualnie wyselekcjonowanej grupy influencerów

Profilowanie influencerów pod określone grupy docelowe, proponowanie możliwych osób i sugestie dotyczące możliwości ich wykorzystania.

Angażowanie ambasadorów marki

Rozpoznawanie potrzeb marki i angażowanie odpowiednich ambasadorów. Tworzenie pomysłów na treści i działania realizwane przez ambasadorów.

Pośredniczenie na linii influencer-firma

Nawiązywanie kontaktów z inflencerami, prowadzenie negocjacji, uzgadnianie warunków współpracy. Wypracowywanie porozumenia i obrazu oczekiwanego zakresu działania.

Jak możemy Ci pomóc?

Zapraszamy do współpracy.